Persondatapolitik

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Game Globe (”vi” eller ”os”)
behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine
personoplysninger er:
Bonuz ApS

Borupvang 3, 2750, Ballerup

CVR: 35680624

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål:

Levering af ydelser: Levering af vores produkter og tjenester. Personoplysninger anvendes
til at kontakte dig med henblik på levering af produkter/tjenester du har købt/tilmeldt dig.
Endvidere anvendes de til support i forbindelse med dine køb.

Kategorier af personoplysninger:

 Navn
 Adresse
 E-mail
 Telefonnummer

 IP-adresse
 Betalingsoplysninger
 Købs-og betalingshistorik
 Login oplysninger i forbindelse med support
 Der behandles ingen personfølsomme oplysninger.

Kilder:

Vi indsamler udelukkende oplysninger direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag:

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag
 Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.
 Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold
til bogføringsloven.
 Nødvendig for forfølgelsen af Game Globes legitime interesse i at sende dig
nyhedsbreve, foretage kreditvurdering og i øvrigt kunne tilbyde dig en effektiv
kundeservice.
 Udtrykkeligt samtykke.

Modtagere:

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder :

Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
 Leverancetjenester
 Finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.

Opbevaring:
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål,
der er nævnt

 I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine
personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til
bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare
informationerne i en længere periode.
 Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og
vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en
retlig forpligtelse.
 Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke
registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at
opbevare informationerne i en længere periode.

3. Konsekvenser ved behandlingen

Når vi behandler personoplysninger om dig til brug for markedsføring vil vi analysere og
profilere dig på baggrund af dine interesser og adfærd, for at gøre vores markedsføring og
øvrig kommunikation så relevant som muligt for dig.

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi overfører ingen personoplysninger til lande udenfor EU/EØS

5. Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er obligatoriske:

 Navn, e-mail-adresse og evt. betalingsinformation – såfremt du ønsker et digitalt produkt
 Navn, adresse, e-mail-adresse og evt. betalingsinformation – såfremt du ønsker levering af
et fysisk produkt.

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få
behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at
tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for
lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine
personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet
markedsføring.
 Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.
Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget
via e-mail/sms ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du
gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til:(oplys mail)

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke
sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de
konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside og via email,
hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores
hjemmeside(oplys hjemmeside)

Sidst opdateret: [18.04.2018]

Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...